Program:

 

Søndag den 29. februar, 2004

 

På Blicheregnens Museum

 

(Blichersvej 30, Thorning, 8620 Kjellerup)

 

 

Kl. 14 - 17

Velkomst

- museumsleder Hans Kruse

Om Ester Bjerregaard
og musikskolen

- Edvin Sevelsted og
  
tidl. musikskolelev Else Holm

Baldanse

- Degnekapellet

 

- kaffebord

Baldanse på Fyn og Øerne

- Gertrud Weensgård

Bal- og folkedansearrangementer
- i musik og tale

- Bjerregaards   Baldanseorkester

  og Bo Skjærbæk