D.T.S. Bjerregaards orkester

Det er muligt at fortælle en historie om D.T.S. Bjerregaards orkester. Ikke i prosaform som et eventyr, men i billeder og tekst fra tiden. Jeg tager udgangspunkt i dette billede og detailhandler D.T.S. Bjerregaard af Kjelleups hovedbog af den 7. januar 1915.

Dette orkester havde ry for at være det største (og bedste - underforstået) orkester vest for Randers i Midtjylland (der skal nok ses bort fra militærorkestre). Ud fra hovedbogen er det ophørt året før D.T.S. Bjerregaards død (november 1916) eller overgået til andet regi, idet der ikke er udbetalt hyre efter Grundlovsfesten, Dyrskuet og Fugleskydningen i 1915.

Orkestret bestod af medlemmer af D.T.S. Bjerregaard familie, musikere (L. Thorup, Hans Jensen, Jacob Bugge, Jens Jensen - elev), og lokale handlende (Slagter C. Dyrberg, Kartoffel- og tørvehandler J.C. Christensen, Guldsmed S. Kloster, Fotograf J. Middelhede, Murermester P. Holmberg, Købmand Chr. Holmberg).

D.T.S. Bjerregaards orkester på en scene

Bjerregaards orkester på restauration Skovbakken's musiktribune ca. 1910.

1. række (forreste): Hans Jensen, Demstrup (1), Vilh. Petersen, Kjellerup (4), S. Bjerregaard, Kjellerup (11), P. Holmberg, Kjellerup (13), J. Middelhede, Rødkjærsbro (14), K. Dyrberg, Kjellerup (17).

2. række: J.K. Kristensen, Frederiksdal (2), Chr. Holmberg, Kjellerup (6), L. Thorup, Kjellerup (8), S. Skovlund, Balle (10), S. Kloster, Kjellerup (16).

3. række (bageste): Jac. Bugge, Thorning (3), Jens Jensen, Kjellerup (5), Hans Bjerregaard, Rødkjærsbro (7), Andr. Brobjerg, Rødkjærsbro (9), J.J. Bjerregaard, Rødkjærsbro (12), N. Hedegaard, Balle (15).

Fra Edvin Sevelsted: 5 gange Bjerregaard, side 75.

D.T.S. Bjerregaard