2det Hefte 

 

På 1ste Hefte står: Næste Hefte udgaar i December måned d. A., hvormed følger gratis et Hefte, udsat for Stryge- eller Horn-Instrumenter i indtil 5 stemmer; efter Subskribenternes eget Valg...

 

3die Hefte 

 

Tillæg til 3die Hefte Baldandse-Duetter. Tema med 12 Variationer af Anton Wrantzky. D.T.S. Bjerregaard, Højbjerg pr. Rødkjær Station. Salgspris 1 kr.

På 2det Hefte står: 3die Hefte udgaar i Mai 1879, med hvilket der gratis medfølger 12 udmærkede Variationer for 2 Violiner.

 

5de Hefte

 

Gratis tillæg til 5te Hefte Baldandse-Duetter. Hejmats Klänge af Alf Gungl (Andante / Allegro). D.T.S. Bjerregaard, Højbjerg pr. Rødkjær Station. Salgspris 75 øre.

På 4de Hefte står: 5te Hefter udgaar i Maj 1880, med hvilket følger et gratis Tillæg for Violin.

 

6te Hefte

 

På 5te Hefte står: 6te Hefter udgaar i December 1880, med hvilket følger et gratis Tillæg for Violin.

En lignende reklame-notits står på Hæfte 7 - hvorefter reklamerne holder op for en tid.

 

23de Hefte

 

Billede sandsynligvis fra Baldanse, maj 1889, 23de Hefte. I slutningen af  violin 1-stemmen står: Med 23de Hefte følger mit Fotografi til mine Abonnenter.