Bevillingshaver Ansøgt Bevilliget Udbetalt 1 Dato 1 Udbetalt 2 Dato 2 Status
Sven E. Ottosen25000125002004-07-23125002010-11-034